เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๕๔
พล.ท.ปริญญา บูรณางกูล จก.กร.ทหาร
เดินทางมาตรวจเยี่ยม สนภ.๕ นทพ.
และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน โดยมี
พล.ต.วีระยุทธ ม่วงปิ่น
ผอ.สนภ. ๕ นทพ.ให้การต้อนรับ